Reakce na článek p. Macely aneb Podle sebe soudím tebe

05.08.2013 07:11
https://chrudimskenoviny.cz/kategorie/z-redakcni-posty/fond-odmita-jakoukoliv-kritiku-byt-dobre-minenouDobrý den,
reagujeme na článek pana Macely, ve kterém zmiňuje Odborové sdružení pěstounů a poručníků (OSPP) a zavádějícím způsobem se vyjadřuje k důvodům vzniku OSPP.
Považujeme proto za podstatné a oprávněné se k tomuto také vyjádřit.

OSPP vzniklo jako reakce na rodící se Novelu zákona o soc. právní ochraně dětí, která měla ve svém původním záměru profesionalizovat pěstounskou péči a udělit jí morální kredit, společenskou důležitost a v neposlední řadě i pracovně právní zařazení, neboť do té doby, byli pěstouni ohodnocováni jakýmsi podivným systémem odměn, bez možnosti placení daní, dovolené apod.
Toto se sice Novelou změnilo, pěstouni odvádějí z přijaté odměny daně (už to, samo o sobě, je absurdní), ale plat to není, pěstoun nemá prac. smlouvu ani nebyl zařazen mezi služební poměry.
Proto vzniklo OSPP, aby bylo pracovní zařazení pěstouna pracovní, neboť další změny, které následně Novela přinesla s tímto úzce souvisí.

Cituji:
" V této zemi je přes devět tisíc pěstounů. Pokud jde o manžele, tak v 99 % případů pobírají jen jednu odměnu. Existovalo několik desítek manželských párů, které si děti soudně „rozdělili“ a pobírali do konce loňského roku dvě odměny. Zákon této praxi, nespravedlivé vůči všem, kdo podobný krok neučinili, zamezil. Nespokojenci založili loni Odborové sdružení pěstounů. To je ta „většina“ pěstounů, odmítající novelu. Organizace sdružující pěstouny, které v této oblasti působí dlouhá léta, naopak na novele aktivně spolupracovaly a při projednávání v Parlamentu ji podporovaly. Jejich postoje však v reakci Fondu citovány nejsou. Proč?"

Toto tvrzení je opravdu protichůdnou reakcí, než jakou OSPP slyšelo z úst pana Macely při osobním jednání se zástupci OSPP a pěstouny staví do pozice "děláme to jen pro peníze", tak jak je tento názor rozšířený mezi laickou veřejností.
Pan Macela na zmíněné schůzce souhlasil s tím, že se pěstounské rodiny, které přijaly více dětí, povětšinou sourozeneckých skupin a pěstouni s více než jedním dítětem hendikepovaným, se Novelou dostaly do potíží.
Ne toliko finančních, jako se zajištěním výchovy, potřeb, logistiky... u svěřených dětí.
Logicky si manželé "rozdělili" děti a tím si rozdělili i povinnosti z toho vyplývající.
Rodina se dvěmi hendikepovanými dětmi, rodina se sourozeneckou čtyřčlennou skupinou z nichž je jedno dítě těžce postižené, rodina se šesti dětmi, kde jsou dvě děti ve III. a IV. st. postižení atd.
Tam přece o nějaké vypočítavosti nebo neochotě pracovat není možno hovořit.

Ano, těchto rodin je ve srovnání málo. Statistiky z roku 31.12. 2011http://www.nahradnirodina.cz/statistiky_nahradni_vychovy_v_cr,  hovoří o 188 rodinách, které mají v péči více než 4 děti v PP. To znamená, že jde o 855 dětí, což není tak málo.
Pan Macela hovoří o několika desítkách manželských párů, ale nehovoří o stovkách dětí, na které toto opatření má dopad.Uvádím jeden příklad za všechny: 

Ve společné pěstounské péči máme pět dětí. Jedná se o dvě sourozenecké skupinky.

Manžel pracoval a já se stala pěstounkou ve zvláštním případě. 

Šesté dítě jsme přijali na žádost biologické matky dítěte.

Dítě jsme přijali do pěstounské péče po pečlivém uvážení. Bylo třeba a především v zájmu dítěte, přijmout ho do výhradní péče manžela, který okamžitě ukončil zaměstnání a nastoupil na rodičovskou dovolenou. Jedině tak jsme byli schopni zajistit potřebná vyšetření a následnou léčku spojenou s časově náročnou nápravou. Dítěti byl přiznán IV. stupeň závislosti ZTP/P.
Holčička se do naší rodiny začlenila dobře a její zdravotní i psychický stav se začal lepšit. Ostatní děti jí přijaly dobře. Bohužel, s i u nich se časem projevily následky ústavní deprivace a zdravotní . Dva chlapci  se potýkají s těžkou formou ADHD a FAS. Jsou medikováni a v péči psychiatra, který nařídil jejich neustálý dohled.
Starší chlapec byl nedávno hospitalizován na dětském psychiatrickém oddělení v Krči. Na důraznou žádost ošetřujícího lékaře, musíme chlapci zajistit jednou týdně pohovor s psychologem a jednou za tři týdny ho musí vidět psychiatr. Dále pak neurolog, pediatr a logoped. Mladší chlapec je rovněž v péči psychiatra, psychologa a z důvodů epileptických záchvatů, při kterých byl rovněž již dvakrát hospitalizován, docházíme na neurologii. Dále pak na kardiologii kvůli vrozené vadě a na elargologii (astma).
Ve společné pěstounské péči máme ještě jedno zdravotně znevýhodněné dítě. Jedná se o osmiletou dívku s mentální retardací. Přesto, že jí je osm let, její mentální věk je v rozmezí 3 a 4 roku. Tato dívka není schopna fungovat sama. Vyžaduje neustálý dohled i asistenci. Po odkladu školní docházky  nastoupila  do první třídy. Po třech měsících byla vrácena zpět do předškolního zařízení. V září 2013 nastoupí do speciální školy s asistentem, kam bude třeba jí každý den dovážet a plně se jí následně věnovat
Poslední dvě děti jsou po zdravotní stránce v pořádku. I ony však vyžadují naší pomoc. I u nich je zjevná ústavní deprivace, sociální zaostalost a labilita, kterou děti se špatným startem do života trpí.

Do konce roku 2012, kdy jsme s manželem péči o tyto děti zajišťovali oba, žádné problémy nenastaly. Zvládali jsme dobře. Jeden z nás zajišťoval pochůzky po lékařích, rehabilitacích a úřadech. Druhý se věnoval dětem a školním aktivitám. Měli jsme rozdělenou práci s dětmi a věnovali jsme se jim na 100%. Každý z nás pobíral odměnu pěstouna.
Po sloučení odměny pěstouna došlo k těmto komplikacím:
-Jeden z nás musí nastoupit do zaměstnání, aby měl uhrazeno zdravotní a sociální pojištění a měl započitatelné roky do důchodu.
-Na péči o 6 dětí se četnými zdravotními a výchovnými problémy je pouze  jeden člověk. Je tedy třeba pečlivě vybírat, které zdravotní lékařské prohlídky a nápravy jsou nezbytné a které je možno přesunout či zcela zrušit. Na dovážení dětí k psychologovi, na rehabilitace, navštěvovat rodinné terapie, semináře, vozit děti do zájmových  kroužků či zajišťovat jiné volno-časové aktivity dětí, není žádný prostor.
-Pobyt v lázních, kde se vyžaduje doprovod a asistence pěstouna, nepřipadá v úvahu vůbec. O ostatní děti v rodině by se neměl kdo postarat
-Není technicky v našich možnostech dovážet dítě, jehož zdravotní stav to vyžaduje, do speciální školy. V úvahu připadá pouze integrace do běžné ZŠ. Další možností je umístění dítěte do týdenní internátní školy .

Otázkou je, jaký smysl by pak pěstounská péče měla.

Jako další řešení se nabízí rozvod našeho dlouholetého manželství. Rozvod z důvodů "neschopnosti najistit základní potřeby rodiny", neboť nesezdaných párů se sloučení odměny pěstouna netýká. A to i přesto, že bydlí ve společné domácnosti. Toto řešení však zcela popírá smysl pěstounské péče a klasický model rodiny je zde znevýhodněn.

Sloučením odměny pěstouna dochází i k velkému finančnímu propadu v rodinách s dvěma postiženými dětmi. Dle Novely se za péči o druhé postižené dítě v rodině vyplácí místo původních 20 tis pouze 4 tisíce. Propad tedy činí 16 tisíc. V mnoha případech je ještě mnohem větší, protože druhý z manželů do zaměstnání nastoupit nemůže a dál se stará o děti neboť péče o dvě postižené děti je jedním člověkem nezvládnutelná nezvládnutelná. Odvody za zdravotní a sociální pojištění se tedy hradí z odměny jediné pečující osoby v domácnosti.

-S takto "problémovými" rodinami není zájem uzavírat dohody, neboť hlídání dětí a doprovod k lékařům, na rehabilitace či volnočasové aktivity je pro organizace nákladné stejně, jako proplacení respitního pobytu pro děti, které vyžadují spec. péči.
-Rodina musí dále zajistit kontakt dětí s biologickými rodinami, což bude jistě rovněž časově náročné.

Toto všechno se týká pěstounských rodin s postiženými dětmi a rodin se sourozeneckými skupinami, větších pěstounských rodin.
Tyto rodiny přijaly děti do NRP za podmínek, které umožňovaly, aby se oba pěstouni o děti starali a oba pobírali odměnu pěstouna za svou zaslouženou práci. Paradoxně je toto umožněno pouze nesezdaným párům.

Vladimíra ....
t.č. vedená na ÚP
Jiří ...
pěstoun 6 dětí

 

Celá jména jsou k dispozici.

K odmítavému postoji nejen OSPP k Novele o soc. právní ochraně dětí bychom rádi uvedli toto:
Vítáme transformaci NRP, změny které jsou nutné a potřebné. Ovšem tato velmi diskutovaná a velmi připomínkovaná Novela, která byla uvedena do praxe bez potřebného zajištění, bez odborníků, připravenosti systému, Novela, která neřeší statut pěstouna, který po vzoru "Chytré horákyně" není ani zaměstnanec ani nezaměstnaný, Novela, která nevyřešila nejpalčivější bolesti pěstounských rodin a naopak pěsouny zahltila nesmyslným školením
viz. ukázkový příspěvek:
..... jako vysokoškolsky vzdělaný promovaný speciální pedagog jsem trpěla. Poslouchat x hodin věci, které znám a jsem oprávněna je školit sama....co na to říci..Můj manžel hodiny strávil díváním na chytrý telefon, sledoval nějaký film, zbylé babičky a dědečci, ti chudák poposedávali na tvrdých židlích a další skupinka vzdělávajících se nudila a čas zabývala po svém( sudoku, křížovky, bulvár). Pracovnice se sice snažili jak mohli, ale školení zbytečné, žádný přínos. Jen vyhozené peníze. To, coby mě opravdu zajímalo - např.kurz logopedie a když už ztráta času tak mít potom v ruce papír....na to mi OSPOD nepřiplatí a ani ho neuzná.....kocourkov....

Domníváme se, že transformace  NRP ČR jde po vzoru UK, kde jde o opravdu  tučný byznys.
Pan Macela a s ním spojené podivné praktiky https://www.halonoviny.cz/articles/view/256544, které vyústily až k jeho odvolání https://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=783991  jsou toho smutným dokladem.

Nejen za OSPP, ale i za další pěstounské rodiny bychom rádi vzkázali panu Macelovi, aby nás nechal dělat naše poslání, když práce pěst. péče není a pokud by i on přijal do své péče dítě z DD, jistě by nám, pěstounům, dal v mnohém za pravdu.

Děkuji za zveřejnění
Magdaléna Zemanová,
máma a pěstounka 4 dětí

zemanka4@seznam.cz

—————

Zpět