Zpráva z MPSV

01.04.2013 03:46

Rodina s přijatými dětmi ženského pohlaví, dostane dávky vyplaceny ve stejné výši jako dosud
Rodině s přijatými dětmi mužského pohlaví, bude příspěvek na úhradu potřeb krácen v koeficientu 1: 10

Přepočet je následující: 1 vyhodované vejce = 10 kč
Znamená to tedy, že chlapci, který vykoleduje 10 vajec, natvrdo vařených (vyfouknuté se nezapočítávají),
bude příspěvek pokrácen o 100kč.

MPSV zcela správně předpokládá, že vejce a následně, vaječné pokrmy, které jsou vlastně darem, jsou natolik výživově hodnotné, že rodina, čítající tři a více chlapců, může na stravě ušetřiti minimálně 500 Kč (musí se snažit)

Prohlubující se celoevropská krize bude zažehnána již den, následující, po Velikonočním pondělí.
MPSV upustilo od sečítání čokoládových zajíců, slepiček, piškotových beránků a mazanců a benevolentně nechalo na každé rodině, kolik toho do sebe děti natláskají.

Pokud by se snad zdálo, že rodiny s děvčaty jsou na tom lépe, jde o pouhý omyl.
V den pálení čarodějnic se situace obrátí a chlapci dostanou dávky  plně uhrazeny a děvčata jen poměrnou část, neboť když si mohou vyskakovat přes vatry, nemohou očekávat ni žádnou podporu ze strany státu.

Krásné jaro
Vaše MPSV

—————

Zpět