Poděkování

ČÍSLO ÚČTU NAŠÍ ORGANIZACE KOMERČNÍ BANKA
 
 107-8511010207/0100
 
V PŘÍPADĚ FINANČNÍCH DARŮ MŮŽETE JAKO VARIABILNÍ SYMBOL UVÉST VAŠE PSČ.
 
 
 
 
za společnou účast na logu : Žandě Miženkové
 
za finanční dárek:
 
p. Alena Špádová (Brandýs nad Labem-St.Boleslav)
 
p. Jana Holubová (Janovice)
 
děkujeme dalšímu dárci panu:
LUKÁŠOVI  HOLANOVI fir.ALMATA s.r.o Varnsdrorf